Skovgruppen

I gruppen arbejdes der efter struktur og genkendelighed.

Gruppen arbejder ude hele året, uanset vejret. Vi arbejder med træ, d.v.s vi kører i skoven i vores lastbiler, hvor vi har købt et antal meter træ som personalet saver i kævler med motorsaven.
Brugerne læsser træet på lastbilen og det transporteres til Skriversvej. Træet kløves i vores hal med 4 kløvemaskiner. Fredag leverer vi brænde til private kunder.

Desuden deltager nogle af borgerne i musik, bowling, snoezel.

Fredag fra 13 – 14 holdes der Fredagsmøde, hvor alle kommer til orde. Der snakkes om hvordan ugen er gået, om der er noget der skal tages op på mødet og om der evt. er nogle ønsker m.m.

Gruppen er på den årlige tur til Livø, der er overnatning i shelters på Skriversvej, musikfestival og de traditionelle årlige arrangementer på tværs af grupperne.

Pædagogiske mål:
Samarbejde
Tryghed
Selvtillid
Arbejdsglæde
Gode oplevelser
Succesoplevelser

Pædagogiske metoder:
Individuelle hensyn
Anerkendende tilgang
Struktur
Forudsigelighed
Fysiske udfordringer
Genkendelighed i opgaverne

 

Sidst opdateret: 04.08.2018