Visitation til Skriversvej

Alle borgere, der søger optagelse i et kommunalt bosted eller søger støtte i eget hjem fra en hjemmevejleder eller støttekontaktperson, skal henvende sig til egen sagsbehandler i kommunen. Såfremt borgeren ikke i forvejen har kontakt til en sagsbehandler i Viborg Kommune, skal henvendelsen gå til Borgerservice.

Sagsbehandleren udfærdiger sammen med borgeren en ansøgning til Socialafdelingen. Visitationsteamet under Socialafdelingen tager den endelige beslutning om optagelse i bosted eller tildeling af støtte. Beslutningen tages på baggrund af Lov om Social Service.

Læs mere om visitation på denne side: Information og vejledning
Sidst opdateret: 09.06.2018